• Untitled-2.jpg
  • Untitled-1.jpg
  • Untitled-3.jpg

news categories 
تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری شهر زاهدان
news code : 5208  |  event date : Sat May 27, 2023 07:19  |  item visited : 34  |  Number Of Comments : 0
نشست هیات اجرایی مجمع جهانی شهرداران آسیایی
news code : 5206  |  event date : Sat May 27, 2023 07:13  |  item visited : 31  |  Number Of Comments : 0
بازدید مسئولین استانی از پروژه ی آسفالت خیابان دانشگاه(حدفاصل پل شهدای وحدت تا میدان پاسداران
news code : 5205  |  event date : Tue May 23, 2023 12:20  |  item visited : 1116  |  Number Of Comments : 0
Page1of12123456...12.Next.GO


شهردار: مهندس محمدامیر براهویی

محمدامیر براهوئی با 11 رای اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. محمدامیر براهوئی متولد 1360 با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نماینده سازمان های مردم نهاد سیستان و بلوچستان در وزارت کشور و رییس هیات ورزش های بومی و محلی استان است.

شهردار جدید پیش از این ریاست شورای شهر زاهدان در دوره چهارم،معاون خدمات شهری،قائم مقام و سرپرستی شهرداری زاهدان را درکارنامه خود دارد.

 

4.jpg

به چه میزان از خدمات شهرداری زاهدان استفاده می نمائید؟

Send


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0